პროდუქცია
საფერავი, ძველი უბანი
ნატურალური მშრალი წითელი ღვინო იწარმოება 1886 წლიდან. მზადდება “საფერავის” ყურძნის ჯიშისაგან, კახეთის რეგიონში. ღვინოს გააჩნია სასიამოვნო სურნელება, ჰარმონიული გემო.
მოცულობა 5,00 ლ
"ძველი უბანი"
ბოთლის დასახელება “დძველი უბანი”ავტორის დიზაინი შესაძლებლობის გვაძლევს დავუბრუნდეთ ჩვენს ბავშვობას, მოგონებებს ძველ, წარსულ დროზე. ბოთლის ლიტრაჟი საშუალებას მოგცემთ ბევრი მეგობარი მოიწვიოთ და ერთად მოიგონოთ წარსული. მხატვრების მიერ სექმნილი ჯურჯელი შეიძლება თქვენი სუფრის დიზაინის ნმიშვნელოვანი დანამატი გახდეს, შექმნის რა იმ განწყობილებას. რომელიც თქვენ მოისურვებთ. ბოთლი ატარებს საჩუქრის ხასიათს და გულგრილს არ დატოვებს არც ერთ მოწვეულ სტუმარს.
საფერავი, ძველი უბანი
6