პროდუქცია
ძველი კახეთი 3 წლის

ქართული კონიაკი
ძველი კახეთი
მზადდება სპეციალურად გადარჩეული ღვინო მასალისაგან არა ნაკლებ 3 წლის დაძველებით, ქართული ექსტაქტიული მუხისაგან დამზადებულ კასრებში. საქართველოს მეღვინეობით განთქმულ რეგიონში. ახასიათებს ჩალის ფერი, ფაქიზი ბუკეტი და რბილი დელიკატური ხილის არომატი. გააჩნია სასიამოვნო სურნელება, და ჰარმონიული გემო.

მოცულობა 0,25ლ

ძველი კახეთი 3 წლის
ძველი კახეთი 7 წლის

ქართული კონიაკი
ძველი კახეთი

მზადდება სპეციალურად გადარჩეული ღვინო მასალისაგან არა ნაკლებ 7 წლის დაძველებით, ქართული ექსტაქტიული მუხისაგან დამზადებულ კასრებში. საქართველოს მეღვინეობით განთქმულ რეგიონში. ახასიათებს ჩალის ფერი, ფაქიზი ბუკეტი და რბილი დელიკატური ხილის არომატი. გააჩნია სასიამოვნო სურნელება, და ჰარმონიული გემო.

მოცულობა 0,2ლ
 

ძველი კახეთი 7 წლის
ძველი კახეთი 5 წლის

ქართული კონიაკი
ძველი კახეთი

მზადდება სპეციალურად გადარჩეული ღვინო მასალისაგან არა ნაკლებ 5 წლის დაძველებით, ქართული ექსტაქტიული მუხისაგან დამზადებულ კასრებში. საქართველოს მეღვინეობით განთქმულ რეგიონში. ახასიათებს ჩალის ფერი, ფაქიზი ბუკეტი და რბილი დელიკატური ხილის არომატი. გააჩნია სასიამოვნო სურნელება, და ჰარმონიული გემო.


მოცულობა 0,25ლ
 

ძველი კახეთი 5 წლის
ძველი კახეთი 4 წლის

ქართული კონიაკი
ძველი კახეთი

მზადდება სპეციალურად გადარჩეული ღვინო მასალისაგან არა ნაკლებ 4 წლის დაძველებით, ქართული ექსტაქტიული მუხისაგან დამზადებულ კასრებში. საქართველოს მეღვინეობით განთქმულ რეგიონში. ახასიათებს ჩალის ფერი, ფაქიზი ბუკეტი და რბილი დელიკატური ხილის არომატი. გააჩნია სასიამოვნო სურნელება, და ჰარმონიული გემო.

მოცულობა 0,2ლ
 

ძველი კახეთი 4 წლის
ძველი კახეთი 3 წლის

ქართული კონიაკი
ძველი კახეთი

მზადდება სპეციალურად გადარჩეული ღვინო მასალისაგან არა ნაკლებ 3 წლის დაძველებით, ქართული ექსტაქტიული მუხისაგან დამზადებულ კასრებში. საქართველოს მეღვინეობით განთქმულ რეგიონში. ახასიათებს ჩალის ფერი, ფაქიზი ბუკეტი და რბილი დელიკატური ხილის არომატი. გააჩნია სასიამოვნო სურნელება, და ჰარმონიული გემო.

მოცულობა 0,25ლ
 

ძველი კახეთი 3 წლის
IVERIA 10 YEARS OLD
Produced in Georgia, brandy was made from special selected Kakhetian wine materials according to traditional Kakhetian method. It has been stored in Georgian oak barrels. It has gentle harmonious taste underline by characteristic straw color.

Capacity 500 ml
IVERIA 10 YEARS OLD
2